Finest FM uuris: Kas Soomes elav eestlane peab Eestisse sõjaväkke minema?

Viimase kümne aasta jooksul on suurenenud välismaal elavate Eesti kodanike, sealhulgas ka kutsealuste arv. Kokku on välismaal alaliselt elavaid, ajateenistust veel mitte läbinud Eesti kodanikke umbes 3 500.

Eesti kaitseressursside ameti peadirektor Margus Pae andis Finest FM-i hommikuprogrammile intervjuu kaitseväeteenistuse kohustuse teemal.

Kas ka Soomes elav Eesti kodanikust 18–27-aastane sõjaväekohuslane on kohustatud Eestisse sõjaväkke minema?

– Kui kodaniku alaline elukoht on olnud välisriigis katkematult seitse aastat, vabastab seadus kaitseväeteenistuse kohustusest, ütles Pae.

Kui kohustus aga kaelas, kehtivad Pae sõnul ka välismaal elavatele ja õppivatele noormeestele samasugused õigused kui Eestis.

– Seadus näeb ette erinevaid ajapikendusvõimalusi näiteks lapse kasvatamise, pere ainsaks toitjaks olemise või raskelt haigete sugulaste eest hoolitsemise puhul. Kuna välismaalt on Eestisse kallim tulla, üritatakse kompenseerida pisut suuremas ulatuses ka piletiraha.

Mis aga juhtub, kui kohutusest eemale hoidutakse?

– Me ei ole karistusorganisatsioon, kuid paratamatult on ka neid kodanikke, kes ei taha koostööd teha ja hoiavad kohustustest kõrvale. Selle vastu on loodud mehhanismid nagu väärteomenetlused, rahalised trahvid ja sundtoomised, kuid meie jaoks pole need esmane eelistus. Meie üritame alati positiivset kontakti hoida, kinnitas Pae.


Ajateenistuskohustuse
kord läbinud reservväelased võivad saada kutse reservõppekogunemisele ehk kordusõppustele ka välismaal elades. Siis eeldatakse õppustel osalemist elukohast sõltumata.

– Kõige tähtsam on siinkohas aadressandmete tõepärasus. Kui rahvastikuregistris on õige meiliaadress, on võimalik ühendust pidada ja asjadest teada anda, tõdes Pae riigiportaalile eesti.ee viidates.

– Üritame süsteemi ehitada ka nii, et kompaniiülemal ja rühmaülemal oleks võimalus olla sotsiaalmeedia kaudu ühenduses oma rühma meestega juba varakult enne kogunemist. Siis saab ka ametlikud kutsed disainida niimoodi, et kõigil oleks osalemisega võimalikult vähe probleeme.


Kuula
tervet intervjuud:

Pilt: http://www.mil.ee/et/ajateenistus

Kommentaarid

Liitu meiega ja uudised jõuavad sinuni!

Kirjutanud

Terhi Pääskylä-Malmström

Svalbo Communications Oy - terhi@soome24.fi